Nyheter:

Sommer på Voll

Vi er inne i en ganske rolig tid på gården. Vi høster graset på gården til vinterfôr og presser i rundballer eller små høyballer. I uke 28 til 30 er alle hestene borte på sommerbeite. Nesten alle geiter og en del av sauene beiter på Stokkanhaugen ca. 2 km fra gården. Grisemor med sine grisunger får gå ute i trøa fram til høsten. Kua og kalven blir også på gården. i fjøset og bur ute i tunet har vi en del kaniner i sommerpensjon i tillegg til gården egne kaniner.

Kafeen har feriestengt i ukene 28-31.

Åpen gård

Klikk på bildet for å se hvilke søndager vi har arrangement!
Dyreklubben

- Åpent tilbud for barn i 3. - 7. klasse

På dyreklubben kan du komme å få nærkontakt med alle dyrene på gården, i tillegg gjør vi en aktivitet på Gulhuset. Se program hos Opplevelsesvoll

Onsdager etter skolestart frå klokken 18-20 pris 20,-. 


 

Velkommen til felles portal for aktørene på Voll Gård

Vi har mange prosjekter og aktiviteter som vi arrangerer sammen.

Klikk på lenkene under for å finne det du søker.

Voll gårdsbarnehage sine nettsider: www.vollgardsbarnehage.com

   

Voll Gård

KLIKK PÅ LOGOEN FOR Å SE TILBUD OG ÅPNINGSTIDER!

Vi tilbyr gårdsbesøk til familier, enkeltpersoner, ulike grupper, barnehager og skoler.

Vi har hester, kyr, sauer, geiter, griser, høns, katt og kaniner. For de minste barna er det kanskje nok å se, lukte og ta på dyra. For de større barna har vi et tilbud om årstidsbestemt tema som følger årstidene og gården sin syklus.

Vi dyrker poteter, grønnsaker og urter, klipper sauer og tover ull, klekker ut kyllinger, tresker og maler korn. Vi vil vise hvor maten kommer fra, og lar barna lære ved å gjøre det, fra jord til bord!

   

Strinda Frivilligsentral

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Frivilligsentralene skal ha en universell utforming og være et kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet.

   

OpplevelsesVoll

OpplevelsesVoll er betegnelsen for alle samarbeidsprosjekter mellom Voll gård, Strinda Frivilligsentral og Kulturenheten v/Barnekultur.VinterVoll, SommerVoll og HøstVoll er aktivitetsopplegg for skolebarn på 5. til 7. trinn i feriene. JuleVoll er forestillinger med julestemning og opplevelser på gården for barnehager og familier. Bydelstorget avholdes første helgen i juni. Det er et større åpent arrangement med aktiviteter, matsalg, utstillinger og salgsboder, musikk og kulturinnslag for liten og stor.

 

   

Trondheim Kommune, Kulturenheten, Barnekultur

Kulturenheten, barnekultur samarbeider med Voll gård og Strinda Frivilligsentral om en rekke tilbud som foregår på Voll gård blant annet gjennom OpplevelsesVoll og dyreklubb.

I den forbindelse har en ansatt fra enheten fast kontordag i Gulhuset på gården en dag i uken. Vil du lese mer om Kulturenheten kan du trykke på denne lenken.